FAQ

CA bewaring

Welke producten kan ik onder CA bewaren en voor welke periode?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u door naar de volgende documenten: 

Bewaar conditielijst 2020-2021 WUR.pdf

Normal storage vs CA storage.pdf 

Is jullie techniek ook mobiel te gebruiken bijvoorbeeld tijdens een transport in een container?

Onze CA installaties zijn statische installaties, onze “ship it fresh” oplossing is wel speciaal ontwikkeld om producten tijdens transport in optimale conditie te houden.

Kan ik mijn “standaard” koelcel gebruiken voor CA bewaring?

Voor CA bewaring is het van groot belang dat de koelcel gasdicht gebouwd is omdat het zuurstofgehalte en de CO2 concentraties aangepast worden ten opzichte van de standaard atmosfeer.

Zo zal de zuurstof in de meeste gevallen extreem verlaagd worden van 21% naar <2%. Indien de koelcel niet gasdicht is, kan deze concentratie niet gehandhaafd worden.

Daarom worden CA cellen op een speciale wijze gebouwd met o.a. een gasdichte coating en een gasdichte deur (FFT-Projects). Een “standaard” koelcel kan dus niet zomaar gebruikt worden voor CA bewaring. Wel is het mogelijk om ons palliflex systeem te installeren in een “standaard” koelcel omdat de palliflex units van zichzelf al gasdicht zijn. Het palliflex systeem wordt veelal gebruikt voor het bewaren van zacht fruit zoals blauwe bessen, rode bessen en kersen.

Service

De CO2 in de cel wil niet zakken/stijgt

Na een meting of ingestelde tijd treedt de CO2 adsorber in werking om het CO2 -niveau in de cel op de ingestelde waarde te houden.

Mocht de CO2 adsorber niet goed functioneren, dan kan het CO2 -niveau stijgen.

 • Controleer de meetwaarde van de cel met een handmeter.
 • Controleer of de machine en de desbetreffende cel geactiveerd zijn en de streefwaarde CO2 goed staat ingesteld.
 • Controleer of er geen lange wachtrij is op de CO2 adsorber of meetkast.
 • Controleer of de ventilator van de CO2 adsorber draait, en niet alleen de motor. De v-snaar kan gebroken zijn.
 • Controleer de adsorbeer- en regenereertijden.
 • Controleer de werking van de adsorberkleppen en de celklep van de desbetreffende cel.
De O2 wil niet zakken/stijgt licht

De O2 in de koelcel dient stabiel te blijven gedurende het bewaarseizoen. Factoren als afdichting van de koelcellen, het weer (drukverschillen), instellingen van de koeling, beluchting, CO2 Adsorber, enz. spelen hierbij een rol. De koelcel dient (bijna) gasdicht te zijn, zodat de productie van CO2 evenredig is aan de opname van O2 . Als er een lekkage is (deur, vloer, luchtbuffer of klep) dan kan er O2 in de koelcel terechtkomen.

 • Controleer de ingestelde O2 waarden op de meetkast of CO2 adsorber en meet deze met de hand na.
 • Controleer de afdichting van de koelcel.
 • Controleer of er geen onder- of overdruk ontstaat tijdens een koel- en/of ontdooi-actie. Stel anders de koeling anders af.
 • Controleer de O2 waarde in de adsorberlong. Deze moet 3 tot 3,5% hoger zijn dan de gemiddelde waarde in de actieve koelcellen waar de CO2 adsorber op draait. De long wordt pas waardevol als de cellen onder de 10% O2 zijn.
 • Controleer de O2 en CO2 waarde in de koelcel zowel voor als na een scrub-actie van de CO2 adsorber. Als de CO2 zakt, werkt de CO2 adsorber goed. Stijgt de O2 teveel (meer dan 0,3%)? Dan is het mogelijk dat er zich een lek in het circuit bevindt. 
De O2 loopt erg snel op

De O2 kan in het begin van het bewaarseizoen met een VPSA naar beneden worden gebracht. Deze moet wel juist afgesteld staan en op de juiste koelcel draaien. Ook kan het zijn dat de koelcel (nog) niet goed is afgesloten. Als de O2 al op een laag niveau stond en deze is snel opgelopen, dan is er vaak iets anders aan de hand.

 • Controleer de ingestelde O2 waarden op de meetkast of CO2 adsorber en meet deze met de hand na.
 • Controleer de totale afdichting van de koelcel.
 • Controleer de VPSA instelling, werking en O2 output.
 • Controleer de werking van de adsorberkleppen en de celklep van de desbetreffende cel.
Drukalarm

In de CO2 adsorber bevindt zich een sensor of paddle die de flow van de lucht meet. Mocht de flow anders zijn dan normaal, dan geeft deze een alarm. Als het lampje van de sensor rood oplicht terwijl de CO2 adsorber werkt, dan zal de sensor een alarm geven.

Controleer de kleppen in de CO2 adsorber en op de koelcel. Als er een klep niet open gaat, dan ontstaat dit alarm door drukverschillen.